W piątek w „Cafe Muzeum”, w ostrowskim ratuszu odbyło się spotkanie autorskie Mariana Raka w związku z wydaniem jego książki „Tadeusz Frydrychowicz. Ostrowianin z Dzidna”.

Publikacja poświęcona jest przedwojennemu naczelnemu lekarzowi garnizonu ostrowskiego, uczestnikowi powstania wielkopolskiego, wojny polsko – bolszewickiej i kampanii wrześniowej, a prywatnie teściowi autora. Po wojnie Tadeusz Frydrychowicz był w Ostrowie lekarzem szkolnym i kolejowym, kierownikiem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem.

– Ta książka tworzyła się z emocji. To one były motorem do jej napisania. Tak dużo było w tym domu materiałów, wspomnień, tez. Jest to książka w dużej mierze źródłowa, która w przyszłości dla naukowców będzie punktem odniesienia do dalszych poszukiwań. To książka nie tylko o Frydrychowiczu, ale i o czasach, w których żył – powiedział dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrowie Włodzimierz Grabowski.

Spotkanie w „Cafe Muzeum” zorganizował zarząd Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Marian Rak jest jego założycielem i honorowym prezesem. Na sali było wielu spośród uczestników WTZ „Tęcza” prowadzonego przez Stowarzyszenie.