Ostrowskie Towarzystwo Naukowe gorąco zaprasza na spotkanie promocyjne książki, będącej pokłosiem ubiegłorocznej konferencji naukowej „Życie codzienne na (wielkopolskiej) prowincji u progu niepodległości”.

Autorzy publikacji na zachodzące sto lat temu procesy spoglądali przez pryzmat kategorii codzienności w czasach przełomu, wokół niej skupiły się obrady konferencji, a także teksty składające się na oddawaną obecnie do rąk czytelników publikację.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 grudnia, o godzinie 18.00 w ostrowskim Forum Synagoga.