Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w Ostrowie biją na alarm! W sobotę wieczorem na dużym obszarze miasta normy zanieczyszczenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 zostały przekroczone o kilkaset procent.

 

 

 

Stan na 21.12.2019 godz. 21.45

 

Pył zawieszony PM 2,5 – to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych. Dopuszczalna wartość cząsteczek w powietrzu wynosi 50 µg/m3.

Aktualne wyniki pomiarów sensorów AIRLY można śledzić na naszym portalu:

Jakość powietrza w Ostrowie